Arad24.net: COMUNICAT DE PRESĂ – Arad 24

I. Dat fiind că subscrisa S.C. CRITIC ARAD MEDIA S.R.L. a fost acționată în judecată de către numitul STOIAN GHEORGHE pentru publicarea, pe site-ul criticarad.ro, la data de 8 septembrie 2019, a articolului intitulat «Atenție, doamnelor: un PERVERS cu servietă intră noaptea în Spitalul Județean Arad, pretinde că-i POLIȚIA, urlă că „spitalul este ÎN INCAPACITATE DE PLATĂ!” și dă afară infirmiere. ADMINISTRATORUL PUBLIC, Gheorghe STOIAN, FILMAT de slugi, se prezintă singur… » cât și pentru articolul din data de 10 septembrie 2019, intitulat «„Stăpâna inelelor rupte”, BAROANA Geanina PISTRU își reface „armata salvării Spitalului Județean Arad” punând o biată „fată de la pagina 5” în funcția de DIRECTOR la Direcția Gestionare Patrimoniu și Achiziții Publice ».

II. Dat fiind că, în acest sens, s-a constituit pe rolul JUDECĂTORIEI ARAD dosarul cu nr. 14493/55/2019.

III. Dat fiind că, în concret, reclamantul STOIAN GHEORGHE a solicitat instanței obligarea pârâtei S.C. CRITIC ARAD MEDIA S.R.L. la:

1) Acordarea de despăgubiri, în cuantum de 100.000 lei, pentru daunele morale grave aduse dreptului la imagine, onoarei, demnității și reputației;

2) Ștergerea, de îndată, a celor două articole mai sus individualizate, și să facă toate demersurile necesare ca acestea să nu mai poată fi accesate online;

3) Publicarea, pe cheltuiala pârâtei, a unui comunicat în două numere consecutive a 3 ziare locale, prin care pârâta să-și ceară scuze pentru denigrarea reclamantului, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești;

4) Plata cheltuielilor de judecată angajate cu acest proces.

IV. Dat fiind că, prin sentința civilă nr. 2061 din 06 iulie 2020, JUDECĂTORIA ARAD a respins în tot acțiunea reclamantului, acesta din urmă atacând evocata sentință pe calea apelului.

V. Dat fiind că, TRIBUNALUL ARAD (ca instanță de apel), prin decizia civilă nr. 872 din 21 decembrie 2020, a admis în parte apelul numitului STOIAN GHEORGHE, obligând S.C. CRITIC ARAD MEDIA S.R.L. să: „publice pe cheltuiala proprie, în două numere consecutive ale unui ziar local, precum şi pe site-ul propriu, un comunicat de presă, prin care să îşi ceară scuze pentru limbajul licenţios folosit la adresa reclamantului în articolul apărut în data de 08.09.2019 pe criticarad.ro., la rămânerea definitivă a prezentei.”, precum și să plătească suma de 2040 lei reprezentând cheltuieli de judecată parţiale în prima instanţă şi în apel.

VI. Dat fiind că, în considerentele deciziei TRIBUNALULUI ARAD, au fost identificați ca pur tendențioși și ofensatori strict termenii «pervers cu servietă, căcat cu servietă, zdreanţă» regăsiți strict în articolul publicat la data de 08. 09. 2019.

VII. Dat fiind că, ambele părți au formulat recurs împotriva decizia civile nr. 872 din 21 decembrie 2020 a TRIBUNALULUI ARAD, recursuri care au fost respinse în tot prin decizia nr. 673 din 01.07.2021 a C.A. TIMIȘOARA.

VIII. Că în lumina celor de mai sus, conformându-ne formalismului ce ne-a fost impus, arătăm că ne cerem scuze pentru limbajul pretins licențios (în optica instanțelor naționale de apel și recurs) folosit la adresa reclamantului în articolul apărut în data de 08.09.2019 pe criticarad.ro.

IX. Că punem în vedere reclamanului pe această cale (și) să ne comunice (bunăoară pe adresa de E-mail a ziarului: criticarad@gmail.com) toate datele necesare pentru a-i plăti cheltuielile de judecată prin virament bancar.

X. Că în apărarea dreptului fundamental la libertatea de exprimare, a dreptului presei și a dreptului publicului de a fi informat ne vom exercita prerogativa de a sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care fie doar în cauza SMOLORZ c. Poloniei a statuat că: „În sfârşit, deşi sancţiunea aplicată reclamantului fusese una minoră, aspectul important a fost acela că a fost obligat să-şi ceară scuze publice pentru comentariile sale.”

S.C. CRITIC ARAD MEDIA S.R.L.
prin avocat Bogdan Ionescu

Comentarii

comentarii

SURSA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here